0866803570

Uncategorized

mèo anh lông ngắn

Giới Thiệu

4.3 / 5 ( 12 votes ) Xóm Mèo, gia đình nhỏ của tôi sống tại Hà Nội, trái tim của Việt Nam. Chúng tôi nhân giống mèo Ba Tư , Mèo Anh Lông Dài và Lông Ngắn. Là trại mèo đầu tiên ở Việt Nam đăng ký với TICA, chúng tôi bắt đầu nhân …

Giới ThiệuRead More »