0866803570

Uncategorized

mèo anh lông ngắn

Giới Thiệu

Xóm Mèo, gia đình nhỏ của tôi sống tại Hà Nội, trái tim của Việt Nam. Chúng tôi nhân giống mèo Ba Tư , Mèo Anh Lông Dài và Lông Ngắn. Là trại mèo đầu tiên ở Việt Nam đăng ký với TICA, chúng tôi bắt đầu nhân giống từ năm 2011, mèo giống được …

Giới ThiệuRead More »